Державний Виконавець

Приватний виконавець

Алгоритм подання виконавчого документа

Circle-icons-arrow-up.svg

Крок 1

Отримуємо виконавчий документ в суді. Та перевіряємо виконавчий документ на відповідність ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження».на відповідність ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження».

Circle-icons-arrow-up.svg

Крок 2

Складаємо заяву про відкриття виконавчого провадження

Circle-icons-arrow-up.svg

Крок 3

Розраховуємо Авансовий внесок (в розмірі 2% від суми стягнення але не більше 10 мінімальних розмірів заробітних плат) Оплачуємо Авансовий внесок з визначеними реквізитами

Circle-icons-arrow-up.svg

Крок 4

Подаємо документи Приватному виконавцю поштою або особисто

 

Процедура подання виконавчого документу не
відрізняється від подачі до Державного виконавця

 

У жовтні 2016 року набули чинності нова редакція Закону України «Про виконавче провадження», а також Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», який в свою чергу, прийшов на заміну морально застарілому Закону України «Про державну виконавчу службу». Вказані закони покликані реформувати систему примусового виконання рішень та запровадити змішану систему виконання судових рішень, на зразок багатьох сучасних іноземних країн. Наразі система примусового виконання в України включає в себе державну виконавчу службу і приватних виконавців України.

Поряд з численними істотними змінами у порядку здійснення виконавчого провадження однією із найвагоміших новацій реформи стало запровадження поряд з державними виконавцями, інституту приватних виконавців. Поява приватних виконавців обумовлена наявним катастрофічним станом у сфері примусового виконання судових рішень в Україні. Неефективна побудова роботи державної виконавчої служби, панування агресивного бюрократизму, надвелике навантаження на окремо взятого державного виконавця у сукупності з мізерною зарплатою, призводять до того, що за різними даними, щонайменше 60% виконавчих документів, які надходять зараз до органів виконавчої служби, відправляються у довгу чергу з чіткою перспективою ніколи не бути виконаними. Зрозуміло, що такий стан речей породжує масштабну корупцію у цій сфері.

Логічною відповіддю на подібну глобальну проблему, яка гостро відчувається вже понад 15 років і негативно впливає на легітимність рішень судової влади, а також є неприпустимою з точки зору безлічі світових та європейських міжнародних стандартів, є запровадження приватних виконавців. Тобто надання можливості здійснювати примусове виконання рішень також і особам, які будуть займатися цим у рамках індивідуальної професійної діяльності, не маючи стосунку до державної служби. Саме приватні виконавці є суб’єктами незалежної професійної діяльності, що здійснюватимуть свою діяльність як i інші самозайняті представники юридичної сфери, такі як приватні нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які вже довели свою корисність, зручність, ефективність та результативність та без яких ми вже не уявляємо нормального існування.

Тим самим істотно підвищиться рівень правової захищеності порушених прав та інтересів суб’єктів правовідносин, зросте авторитет судових рішень. У фізичних та юридичних осіб у більшості справ з’явиться альтернатива державній виконавчій службі. Стягувач на свій вибір зможе звертатися або до державного виконавця, або до приватного (за виключенням випадків, коли примусове виконання може здійснюватися лише державним виконавцем). Причому приватний виконавець послуги із примусового виконання навадаватимуть оперативніше та якісніше за своїх «державних» колег, адже приватні виконавці більше зацікавлені репутаційно та мотивовані матеріально у реальному виконанні судових рішень.

Приватний виконавець
158
Клиентов
Приватний виконавець
834
Дел в производстве
Приватний виконавець
5
Кол-во реализованного имущества
Приватний виконавець
48
Фактически реализованных производств

Інститут приватного виконавця є тією самою необхідністю яку потребувала не тільки Українська правова спільнота, а ї держава України, що гарантує і забезпечує ефективне виконання судових рішень і рішень інших органів.

Приватний виконавець це суб’єкт незалежної професійної діяльності уповноважений державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень визначених законом та у спосіб і порядок встановлений законом, а також виконавчим документом.

Приватні виконавці у своїй діяльності керуються та підпорядковуються виключно чинному законодавству України.

Приватним виконавцем є особа, наділена державою повноваженнями виконувати судові рішення та рішення інших органів влади.

Державою Україна створено Єдиний Державний реєстр приватних виконавців, який містить вичерпну інформацію про осіб які мають право займатися приватною виконавчою діяльністю.
Кандидати у приватні виконавці повинні бути громадянами України, досягти віку 25 років, мати вищу юридичну освіту не нижче другого рівня та стаж роботи у галузі права не менше двох років.

Всі приватні виконавці, інформація про яких внесена до Єдиного Державного реєстру приватних виконавців (кожен приватний виконавець Одеси також повинен бути відображений у вказаному реєстрі), є членами великої спільноти фахівців у галузі примусового виконання, що має назву Асоціація приватних виконавців України.

Дуже часто державних, а тепер і приватних виконавців називають – приватний судовий виконавець або ж колектор, але дане твердження є абсолютно не вірним та застарілим, що пов’язано з радянською системою побудови виконання судових рішень де судовий виконавець фактично був помічником судді і здійснював виконання під його керівництвом. На разі державний виконавець є процесуально незалежною особою, а приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності, що приймають рішення виключно керуючись законом, судовим рішенням та власною правовою позицією.

Ще одна помилкова позиція пересічних громадян стосується наявності в Україні ще одного органу примусового виконання, що має назву приватна виконавча служба України. Ця позиція є також невірною. Вказане обумовлено тим, що в Україні діє змішана система примусового виконання, яка включає в себе Державну виконавчу службу з державними виконавцями, та приватних виконавців які є суб’єктами незалежної професійної діяльності. Та виключно держава делегує приватним виконавцям повноваження у сфері примусового виконання за для підвищення результативності виконання судових рішень.

Приватні виконавці в Одесі, інформація про яких надана на даному сайті, представлені колом високоякісних фахівців своєї професії, що мають багаторічний досвід не тільки у сфері примусового виконання, a й у сфері адвокатської, викладацької, підприємницької діяльності та є якісно новими фахівцями, що знаходяться у стані постійного розвитку та самовдосконалення.

Отже, приватні виконавці в Одесі матимуть великий попит та будуть задовольняти потреби великої кількості як фізичних так i юридичних осіб, які впродовж років не могли отримати швидкого та належного виконання судових рішень, винесених на їх користь.

Саме тому, запис зроблений у пошуковій стрічці Google «Приватний виконавець Одеса» обов’язково надасть вичерпну інформація про найкращих професіоналів у сфері примусового виконання судових рішень на півдні Україні.

Навчання перших приватних виконавців України розпочалося у березні 2017 року, а вже наприкінці травня того ж року першими успішно склали іспити представники Одеського виконавчого округу та стали першими приватними виконавцями в Одеській області. Ким же представлені перші Приватні виконавці в Одесі?

Приватний виконавець
ОДЕСИ

Приватні виконавці

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАШОЮ КОМАНДОЮ:

– підвищення ефективності виконання рішень, шляхом використання всього наявного інструментарію примусового виконання;

– забезпечення прозорої та ефективної організації роботи з примусового виконання судових рішень;

– скорочення часу на примусове виконання судових рішень;

– залучення до виконання штату помічників приватного виконавця;

– можливість прийняття до примусового виконання документів у межах виконавчого округу приватного виконавця (територія всіє області);

– можливість вчинення виконавчих дій на території всієї держави (у разі виявлення активів боржника за межами округу приватного виконавця);

– розширений інструментарій по збору інформації про боржника, його майновий стан, членів його сім’ї;

– ефективне використання інформації про боржника для реального виконання рішення;

– ефективне використання авансових внесків стягувачів (без необхідності проведення тендерів на отримання товарів, послуг), що дозволить своєчасно залучати експертів для оцінки майна боржника, спеціалістів, перекладачів;

– швидка комунікація та реакція з клієнтом-стягувачем, з приводу виконання;

– примусове виконанням на професійній основі та незалежність від органів державної влади.